KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

Vejledninger

Arbejdstilsynet

At-vejledning B.4.4 oktober 2010 "Vejledning om køleanlæg og varmepumper"


Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har juni 2009 på deres hjemmeside meddelt følgende om:

Kvalifikationskrav for installering og servicering af køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr.


Miljøstyrelsen har maj 2010 på deres hjemmeside meddelt følgende om: Kvalifikationskrav for servicering af luftkonditioneringsudstyr i biler

KMO

Vejledning om KMO registrering/certificering/autorisering for firmaer og personer, som servicerer stationære køle- og klimaanlæg.

KMO vil, i følge brev af 12. juni 2009 fra Miljøstyrelsen, stå for registrering af firmaer i kategori I og registrering/certificering/autorisering af personer og firmaer i kategori II, III og IV.

  • Firmaer og personer der registreres første gang efter den 4. juli 2009 vil blive vurderet i forhold til EU forordning 303/2008.
  • Firmaer og personer der er registreret hos KMO inden den 4. juli 2009, vil kunne fortsætte deres aktiviteter uden ændringer indtil den 4. juli 2011. Efter denne dato skal firmaet og personerne leve op til de uddannelseskrav, der er fastsat i forordning 303/2008.

KMO vil registrere/certificere/autorisere personer og firmaer i følgende fire kategorier.

  1. Kat. I - Firmaer som er Anerkendte Kølefirmaer eller ISO 9001 godkendte i henhold til AT's lovgivning og personer, som har gyldigt kølemontørcertifikat.
  2. Kat II - Firmaer som har det nødvendige udstyr (se "Firmaansøgning"), og desuden har montører med F-Gas autorisation udstedt af KMO ansat og montører med ca. 3 ugers undervisning/ kurser (Kategori II certifikat fra undervisningssted). Disse montører må i Danmark arbejde med HFC-kølemiddelfyldninger op til 2,5 kg. i henhold til AT's lovgivning.
  3. Kat. III - Firmaer og personale som tømmer/ genvinder HFC-kølemiddel. (Ingen øvrige kølemontør-opgaver).
  4. Kat IV - Firmaer og personale som udfører lækagekontrol uden indbrud på HFC-kølekredse.

Se i øvrigt Den jydske Haandværkerskoles hjemmeside om uddannelser.


Se også Københavns Maskinmesterskoles hjemmeside om uddannelser.


Vejledning om KMO's udstedelse af uddannelsesbeviser til personer, som servicerer aircondition/ klimaanlæg i køretøjer.

Personer, som udfører service på aircondition/ klimaanlæg på køretøjer, skal udfylde en ansøgningsformular på vores hjemmeside under "ANSØGNING/REGISTRERING", og desuden fremsende bevis for uddannelse indenfor området. Uddannelse, som er mere end fem år gammel, vil ikke blive anerkendt.

Registreringen sker direkte på Internettet og bilag sendes på e-mail eller fax. Vi kan ikke modtage breve.

KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk