KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

Uddannelse

Uddannelsesstederne som her er listet afholder kurser godkendt af Miljøstyrelsen.  Kurserne indholder det pensum som er beskrevet i EU forordning 2015/2067. (Tidligere 303/2008) til kategori II.

        

 Den jydske Haandværkerskole

Her afvikles kurser i forbindelse med køleteknik o.l.

Den jydske Haandværkerskole er det primære uddannelsessted for kølebranchen. Her findes lærlingeuddannelsen. Desuden afholdes en række efteruddannelseskurser. Skolen udsteder kølemontørcertifikater som svarer til kategori I og kategori II som beskrevet i EU forordning 2015/2067. (Tidligere 303/2008)

Desuden også kurser i klimaanlæg for automobiler. EU forordning 307/2008.

 Maskinmesterskolen København

Her afvikles kurser i køleteknik relateret til EU forordning 2015/2067. (Tidligere 303/2008)

 Aarhus Maskinmesterskole, AAMS

Her afvikles kurser i køleteknik relateret til EU forordning 2015/2067. (Tidligere 303/2008)

 TEC - Technical Education Copenhagen

Her udbydes første del af uddannelsen som Køletekniker og uddannelsen til Kategori II-køle-/varmepumpetekniker

 Solar Kompetence Center Vejen

Her afvikles kurser i køleteknik relateret til EU forordning 2015/2067. (Tidligere 303/2008)

Techcollege Aalbog

Her afvikles kurser i køleteknik relateret til EU forordning 2015/2067. (Tidligere 303/2008)

Christonik

Her afvikles kurser i køleteknik relateret til EU forordning 2015/2067. (Tidligere 303/2008)

 Fredericia/Esbjerg Maskinmesterskoler

Her afvikles kurser i køleteknik relateret til EU forordning 2015/2067. (Tidligere 303/2008)

 Martec

Her afvikles kurser i køleteknik relateret til EU forordning 2015/2067. (Tidligere 303/2008)

Electro Energy

Her afvikles kurser i køleteknik Kategori II

EUC Sjælland

Her afvikles kurser i køleteknik Kategori II

HERNINGSHOLM Erhvervsskole & Gymnasier

Her afvikles kurser i køleteknik Kategori II

HANSENBERG Erhvervsskole KOLDING

Her afvikles kurser i køleteknik Katogori II

 

KMO-godkendelser til firmaer

En betingelse for en KMO-godkendelse er at firmaet, som søger godkendelse, har mindst én person ansat, som har teoretisk viden om miljørigtig håndtering af kølemidler, og at firmaet har det nødvendige udstyr for at denne håndtering kan foretages (Alle der arbejder med kølemidler skal have en personlig godkendelse). Se i øvrigt vort regelsæt, som skal overholdes af alle KMO-medlemmer.

 

KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk