KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

Vejledning i hvordan du kommer i gang.

PIXI-udgave: Sådan søger du godkendelser hos KMO – først skal du godkendes som bruger: 

 

Gå ind på hjemmesiden www.kmo.dk -> klik på ”Log på” i øverste højre hjørne -> scroll ned til ”Er du ikke bruger endnu” og klik på ”Opret bruger”.

Udfyld brugeransøgningen med mail og navn (benyt bedst privat mail som personansøger og en "officiel" mail som virksomhedsansøger) -> send den.

 

Du modtager en mail, der spørger, om du har søgt -> Kvittér

Du modtager mail, at du nu er bruger og med en kode.

Nu kan du logge ind med mailadresse og kode.

 

Når du er logget ind -> klik på ”Alt-Autobranchen”, hvis du er mekaniker og ”Alt-Kølebranchen”, hvis du er køletekniker -> klik på ”Ansøg/Forny” -> nederst på siden ligger en kladde klar til dig.

Personansøgninger: Klik på det grønne kryds under opret person-ansøgning -> udfyld ansøgning og vedhæft dit kursusbevis/montørcertifikat under ”Bilag” -> send ansøgningen.

 

Virksomhedsansøgninger: Klik på det grønne kryds under opret virksomheds-ansøgning -> Udfyld ansøgning og vedhæft KMO-godkendte personer under rubrikken "Køleteknikere" -> Gem -> send ansøgningen.

 

Er du i tvivl undervejs, er du velkommen til at kontakte KMO, tlf. 41566950 eller mail@kmo.dk, for assistance. 

 


English PIXI edition: How to apply for Danish F-gas approval - first you must be approved as a user:

Visit the website www.kmo.dk -> click on "Log in" in the upper right corner -> scroll down to "Er du ikke bruger endnu?" and click on "Opret bruger".
Fill in the user application with mail and name (best to use private mail as a personal applicant and an "official" mail as a company applicant) -> send it.

You will receive an email asking if you have searched -> 
give a receipt
You receive mail that you are now 
registered as user and with a code.
Now you can log in with email address and code.

When you are logged in -> click on the "Alt-Autobranchen", if you are a mechanic and "Alt-Kølebranchen", if you are a cooling technician -> click on "Apply / Renew" -> at the bottom of the page is a draft ready for you.
Individual applications: Click on the green tick under “Opret personansøgning” -> fill in the application and attach your qualification paper / installer certificate under "Bilag" -> send the application.

Company applications: Click on the green tick under “Opret virksomhedsansøgning” -> Fill in the application and attach the KMO-approved persons under the heading "Køleteknikere" -> Save -> send the application.

If you are in doubt or have any questions, please don't hesitate a second to contact KMO, tel. +45 41566950 or mail@kmo.dk for personal assistance!


KMOs hjemmeside er opdelt i fire dele:

 1. Godkendte virksomheder” som viser hvilke virksomheder der har gyldige godkendelser.
 2. Alt – Kølebranchen” som indeholder alle de funktioner og oplysninger vi kan tilbyde kølebranchen.
 3. Alt – Autobranchen” som indeholder alle de funktioner og oplysninger vi kan tilbyde autobranchen.
 4. Alt – SF6” som indeholder alle de funktioner og oplysninger vi kan tilbyde personer som arbejder med højspændingsafbrydere.
 • Før du kan benytte de indbyggede funktioner, skal du oprette dig som bruger.
 • Første gang du bruger vores hjemmeside trykker du på ”Log på”.
 • Når du forsøger, at benytte funktionerne uden at være logget på, vil du blive opfordret til, at oprette et ”log på”.
 • Du indtaster din personlige e-mailadresse for at oprette dig selv som bruger. Det kan du gøre nederst på ”log på”-siden.
 • Hvis du får besked om at din e-mailadresse er i brug, beder du om at få tilsendt en ny adgangskode under ”Glemt adgangskode”.
 • Systemet sender dig en adgangskode, som du kopierer, når du går tilbage til hjemmesiden.
 • Vi anbefaler ellers, at du går direkte til den branche du tilhører.
  1. ”Alt – Kølebranchen” inklusive varmepumpeinstallatører.
  2. ”Alt – Autobranchen” – Transport.
  3. ”Alt – SF6” - Højspændingsafbrydere.
 • Her har du 9 områder du kan besøge.
 • Hvis du skal ansøge om godkendelse eller fornyelse, trykker du på ”Ansøg/Forny”.
 • Læs den indledende tekst.
 • For autobranche: Tryk på ”+Opret person-ansøgning auto” eller ”+Opret virksomhed-ansøgning auto”.
 • For kølebranche: Tryk på ”+Opret person-ansøgning køl” eller ”+Opret virksomhed-ansøgning køl”.
 • Før du starter en virksomhedsansøgning, skal der findes personer i vort system, som kan tilknyttes ”Virksomheden”. Hvis der ikke findes mindst en person som kan tilknyttes virksomheden, kan virksomhedsansøgningen ikke gøres færdig.

Rapportér (Indberet)

Personer, som på virksomhedens vegne indberetter om påfyldte og aftappede kølemidler, skal også være oprettet som bruger.

Øvrigt

Virksomheder og personer kan få adgang til egne data. Det vil sige at personer, der er godkendt hos KMO til en hver tid kan logge på KMOs hjemmeside, og se sine egne data. Vedkommende kan også hente sine egne godkendelsesdokumenter, når vedkommende har brug for dem. Disse data findes under ”Stamdata”. Godkendelsesdokumenter findes under ”Person & Firma godkendelser”.

Virksomheder har tildelt en administrator via ”Log på”, som bestemmer, hvem der skal have adgang til virksomhedens data. Administratorens e-mailadresse kan altid findes på KMOs hjemmeside under ”Godkendte virksomheder”. Den e-mailadresse, der her er oplyst, fungerer som administratorens adgang til systemet.

Hvis man ikke får adgang via denne e-mailadresse, beder man om en ny adgangskode.

Vi hjælper i øvrigt altid, hvis man ringer til os. Hold jer ikke tilbage.

 


KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk