KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

Myndigheder

Repræsenterer du en myndighed vil du via denne side kunne få adgang til funktioner, som KMO stiller til rådighed.

 Brug af HFC kølemidler er underlagt Mijløstyrelsens kontrol.

Miljøstyrelsens kontrolenhed hedder "Kemikalieinspektionen". De findes på denne hjemmeside:

"Kemikalieinspektionen"

KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk