KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

Vedtægter & Regelsæt for KMO

Vedtægter for KMO

Retningslinier for KMO​

 EU-lovgivning

EU-forordning nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer der nedbryder ozonlaget, er per 1. januar 2010 erstattet af EU-forordning 1005/2009 af 16. september 2009.


EU-forordning nr. 517/2014 af 16. april 2014 om visse fluorholdige drivhusgasser. Den erstatter nr. 842/2006 per 1. januar 2015


EU-direktiv Nr. 2006/40/EF om aircondition i køretøjer


EU-forordning nr. 307/2008 af 2. april 2008 om uddannelsesbeviser i autobranchen.

KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk