KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

Propan, Isobutan og andre brandbare kølemidler må ikke fyldes på returbeholdere

Da der er personer, som er i tvivl om, hvordan man håndterer brandbare gasser så som  Isobutan (R-600a) og Propan (R-290), skal vi her fastslå, at disse kølemidler under ingen omstændigheder må fyldes på returbeholdere.

Dette gælder i øvrigt også alle andre brandbare kølemidler, her iblandt også R-32, som nu kan købes påfyldt visse airconditionanlæg. For dette kølemiddel gælder i øvrigt, at det ikke må sendes ud i fri luft.

Miljøstyrelsen og kommunerne skal anvise, hvilke muligheder der er for at tømme anlæg, og derefter skaffe sig af med disse kølemidler.

 

Hvis du er i tvivl om hvilket kølemiddel, der findes i anlægget, må det ikke tømmes.


KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk