KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

Sådan søger du/virksomheden. English - press here

SE VEJLEDNING

123movies

Fornyelser af person- og virksomhedsgodkendelser 

LÆS HER

KMO's håndtering af persondata

 

LÆS HER

Adgangskode fås under "Log På".  • Kontakt KMO på: Telefon 41566950 - E-mail: mail@kmo.dk
  • Du skal have et log in for at foretage Indberetninger/Rapportere
  • Det er forbudt at arbejde med HFC-kølemidler uden godkendelse fra KMO
  • KMO oplyser om uddannelsesmuligheder (se under "Uddannelse")
  • Kursussteder/skoler, der ønsker at afholde kurser relateret til forordning forordning (EU) nr. 517/2014, skal kontakte KMO for at blive registreret. Registrerede kursusteder fremgår af vores hjemmeside "Uddannelse"
  • KMO stiller en returordning til rådighed for brugere og kommuner. På KMO's hjemmeside kan du lagre virksomhedens data om aftapning og påfyldning af kølemidler.
  • Godkendelser gives for fem år og de fornyes efter ansøgning på denne hjemmeside

VE-ordningen - læs mere her!

KMO udsteder på vegne af Miljøstyrelsen:

HFC-gas- og SF6-gas-autorisationer samt AC EU-beviser til firmaer og personer i autobranchen.

Alt arbejde med HFC-kølemidler uden autorisation er forbudt i EU!

Alle personer og virksomheder i EU, der arbejder med køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, skal have gyldig F-gas autorisation.


KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk