KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

Sådan søger du/virksomheden. English - press here

SE VEJLEDNING

123movies

Fornyelser af person- og virksomhedsgodkendelser 

LÆS HER

KMO's håndtering af persondata

 

LÆS HER

Adgangskode fås under "Log På".  • Kontakt KMO på: Telefon 41566950 - E-mail: mail@kmo.dk
  • Du skal have et log in for at foretage Indberetninger/Rapportere
  • Det er forbudt at arbejde med HFC-kølemidler uden godkendelse fra KMO
  • KMO oplyser om uddannelsesmuligheder (se under "Uddannelse")
  • Kursussteder/skoler, der ønsker at afholde kurser relateret til forordning forordning (EU) nr. 517/2014, skal kontakte KMO for at blive registreret. Registrerede kursusteder fremgår af vores hjemmeside "Uddannelse"
  • KMO stiller en returordning til rådighed for brugere og kommuner. På KMO's hjemmeside kan du lagre virksomhedens data om aftapning og påfyldning af kølemidler.
  • Godkendelser gives for fem år og de fornyes efter ansøgning på denne hjemmeside

Er din godkendelse ikke blevet fornyet som forventet?

Kontakt KMO for fornyelse!

KMO udsteder på vegne af Miljøstyrelsen:

HFC-gas- og SF6-gas-autorisationer samt AC EU-beviser til firmaer og personer i autobranchen.

Alt arbejde med HFC-kølemidler uden autorisation er forbudt i EU!

Alle personer og virksomheder i EU, der arbejder med køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, skal have gyldig F-gas autorisation.


KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk