KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

Fornyelser af person- og virksomhedsgodkendelser

FORNYELSER: Fornyelser kan kun ske, når KMO har sendt en mail med besked om fornyelser. Denne mail får du en måned før godkendelsen udløber.

Fornyelser i Autobranchen 

Ved fornyelser kræves der ikke kursusbevis fra dig.

For "Autobranchen":Tryk Her

Fornyelser i Kølebranchen

Tryk "Alt om kølebranchen", derefter "Ansøg/Forny".

For kategori I fornyelse kræves gyldigt kølemontørcertifikat. Kølemontørcertifikat fornyes af skolen som har udstedt det første certifikat. 

For kategori II fornyelse kræves der blot kopi af det først udleverede skolecertifikat.

Fornyelse af virksomhedsgodkendelse gives, når firmaets kontaktperson logger på, og under "Ansøg/Forny" udfylder en virksomhedsansøgning.

For "Kølebranchen": Tryk Her


KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk