KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

EU Lovgivning   

EU-forordning nr. 303/2008 af 2. april 2008 er erstattet af:

EU-forordning 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af certificering af virksomheder og personale vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder visse flourholdige drivhusgasser.


EU-forordning nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer der nedbryder ozonlaget, er per 1. januar 2010 erstattet af

EU-forordning 1005/2009 af 16. september 2009.


EU-forordning nr. 517/2014 af 16. april 2014 om visse fluorholdige drivhusgasser med ikrafttrædelse per 1. januar 2015

    

EU-Kommissionens forordning (EF) Nr. 1493/2007 af 17. december 2007 er erstattet af:

EU-Kommissionens forordning (EF) Nr. 1191/2014 af 30. oktober 2014 Indberetningen fra producenter, importører og eksportører

EU-Kommissionens forordning (EF) Nr. 1494/2007 af 17. december 2007. Mærkningskrav er erstattet af:

EU-Kommissionens forordning (EF) Nr. 2015/2068 af 18. november 2015


EU-Kommissionens forordning (EF) Nr. 1516/2007 af 19. december 2007. Standardlækagekontrolkrav

 

       

    KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk