KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

Dansk Lovgivning

Arbejdstilsynet:

Bekendtgørelse nr. 685 af 10/06/2013 om indretning af transportabelt trykbærende udstyr

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 med senere ændringer. "Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr".

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 med senere ændringer. "Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr" (kølebekendtgørelsen)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29-11-2017. "Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser".

 Miljøministeriet:

Bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006. "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse". (Miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012. "Bekendtgørelse om affald" 

Bekendtgørelse nr. 1326 af 19. november 2018 om regulering af visse industrielle drivhusgasser - (forbud mod HFC kølemidler).

KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk