KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav"

Affald fra virksomheder

Ifølge affaldsloven hjælper kommunerne med at bortskaffe køleskabe og andet husholdningsaffald for private.

Tilsvarende affald fra virksomheder skal bortskaffes af virksomhederne selv. KMO’s sekretariat kan hjælpe med at anvise mulige affaldsmodtagere.

Når det drejer sig om mindre mængder af affald, anbefaler vi, at man kontakter et af de lokale firmaer, som beskæftiger sig med køleanlæg af den type, man ønsker bortskaffet. Det vil typisk være et ”autoriseret kølefirma”, men kan også være en anden type virksomhed.

Hvis der er tale om større mængder affald af typen køleskabe, frysere og lignende, vil det ofte være kontrollerede skrothandlere og skrotvirksomheder, man skal henvende sig til. Det kunne f.eks. være firmaet H. J. Hansen Elektromiljø A/S i Odense eller Uniscrap A/S i Trige.

Hvis man er i tvivl om, hvad man skal gøre, og hvem man kan henvende sig til, er man altid velkommen til at henvende sig til KMO’s sekretariat.

 

KMO © 2016 | Sekretariat: Vestergade 28, DK-4000 Roskilde | Telefon +45 41 56 69 50 | Email mail@kmo.dk