R-22 må ikke fyldes på køle- eller varmepumpeanlæg efter 31. december 2014.

Alt R-22, som opbevares på transportbeholdere, skal afleveres til destruktion straks i det nye år eller før.


KMO er udpeget til certificeringsorgan i henhold til forordning 307/2008. (Autobranchen)

KMO er udpeget til certificeringsorgan i henhold til forordning 303/2008. (Kølebranchen)


Det er forbudt at arbejde med HFC-kølemidler uden godkendelse fra KMO


Alle, der ikke har fået en personlig F-Gas autorisation, skal ansøge på siden "ANSØGNING/REGISTRERING"..
  • KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav".
  • KMO stiller en returordning for kølemidler til rådighed for brugere og kommuner.
  • KMO samler data om påfyldning og aftapning af kølemidler, og stiller disse data til rådighed for staten og kommunerne.
  • KMO oplyser om uddannelsesmuligheder. 
    • SE UNDER LOVE og REGLER / VEJLEDNINGER
  • Alle der bruger HFC-kølemidler skal være registreret hos KMO.
  • Alle der arbejder med aircondition på køretøjer skal registreres hos KMO.
  • Kursussteder/skoler, der ønsker af afholde kurser relateret til forordning 307/2008, skal kontakte KMO for at blive registreret. Kursussteder registreret hos KMO vil fremgå af vores hjemmeside "Uddannelse"
Sidste nyt

Maj 2014

Den nye F-gasforordning (517/2014), som er grundlov vedrørende brug af HFC kølemidler, er nu offentliggjort og kan læses på vores side om LOVE OG REGLER/ EU lovgivning.

Den træder først i kraft 1. januar 2015.

4. april 2014

Miljøstyrelsens workshop om fremtidens regulering af HFC-gasser har været afholdt med stort fremmøde.

Workshoppen blev afholdt på Teknologisk Institut den 2. april 2014. KMO vil orientere om eventuelle konklusioner  senere.


4. marts 2014

Da der har været usikkerhed om, hvad workshoppen betyder for den eksisterende lovgivning, specielt med hensyn til R22 udfasningen ved udgangen i 2014, skal KMO her fastslå følgende:

Den afholdte workshop ændrer ikke den gældende lovgivning i retning af mindre regulering.

R22 vil fortsat skulle udfases inden nytår.
Dispensationer vil kun blive givet i meget specielle tilfælde. Miljøstyrelsen skal ansøges, og man bør forvente afslag.


Propan og Isobutan må ikke fyldes på returbeholdere.

Læs mere her

Flere har spurgt om, hvem der sikrer at reglerne for brug af HFC-kølemidler overholdes.

Svaret er, at det gør den myndighed, som i Danmark har ansvaret for området.
Kemikalieinspektionen i Miljøstyrelsen er myndigheden.
I vores afsnit om "Love og regler" er der link til Kemikalieinspektionens hjemmeside. Læs her

EU kommissionen har besluttet at Danmark må fortsætte med særlovgivning for HFC-kølemidler efter 31. dec. 2012.

-læs her

Sekretariat: Postboks 323, Vestergade 28, DK-4000 Roskilde - Tel.: +45 46 32 70 14, Fax :46 32 70 15, e-mail: mail@kmo.dk