KMO har lukket for indberetninger frem til den 1. december 2014.

KMO har lukket for personansøgninger frem til 1. december 2014.

KMO har lukket for firmaansøgninger frem til den 1. december 2014.

Har du brug for firmagodkendelser i den mellemliggende periode bedes du ringe til os på 46327014.


KMO er udpeget til certificeringsorgan i henhold til forordning 307/2008. (Autobranchen)

KMO er udpeget til certificeringsorgan i henhold til forordning 303/2008. (Kølebranchen)


Det er forbudt at arbejde med HFC-kølemidler uden godkendelse fra KMO


Alle, der ikke har fået en personlig F-Gas autorisation, skal ansøge på siden "ANSØGNING/REGISTRERING"..
  • KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav".
  • KMO stiller en returordning for kølemidler til rådighed for brugere og kommuner.
  • KMO samler data om påfyldning og aftapning af kølemidler, og stiller disse data til rådighed for staten og kommunerne.
  • KMO oplyser om uddannelsesmuligheder. 
    • SE UNDER LOVE og REGLER / VEJLEDNINGER
  • Alle der bruger HFC-kølemidler skal være registreret hos KMO.
  • Alle der arbejder med aircondition på køretøjer skal registreres hos KMO.
  • Kursussteder/skoler, der ønsker af afholde kurser relateret til forordning 307/2008, skal kontakte KMO for at blive registreret. Kursussteder registreret hos KMO vil fremgå af vores hjemmeside "Uddannelse"
Sidste nyt

November 2014

Vi forventer, at kunne præsentere en ny hjemmeside i december eller januar. Den vil indeholde nye funktioner, og vil (håber vi) gøre det nemmere, at foretage de nødvendige registreringer.


November 2014

EU har udsat revidering af forordning 303/2008 og 307/2008.

Det betyder, at alle godkendelser udstedt tidligere vil blive forlænget med yderligere 5 år, når de udløber.

Fornyelser af godkendelser kræver, at man udfylder en ny ansøgning på vores hjemmeside. 


Maj 2014

Den nye F-gasforordning (517/2014), som er grundlov vedrørende brug af HFC kølemidler, er nu offentliggjort og kan læses på vores side om LOVE OG REGLER/ EU lovgivning.

Den træder først i kraft 1. januar 2015.

Propan og Isobutan må ikke fyldes på returbeholdere.

Læs mere her

Flere har spurgt om, hvem der sikrer at reglerne for brug af HFC-kølemidler overholdes.

Svaret er, at det gør den myndighed, som i Danmark har ansvaret for området.
Kemikalieinspektionen i Miljøstyrelsen er myndigheden.
I vores afsnit om "Love og regler" er der link til Kemikalieinspektionens hjemmeside. Læs her

EU kommissionen har besluttet at Danmark må fortsætte med særlovgivning for HFC-kølemidler efter 31. dec. 2012.

-læs her

Sekretariat: Postboks 323, Vestergade 28, DK-4000 Roskilde - Tel.: +45 46 32 70 14, Fax :46 32 70 15, e-mail: mail@kmo.dk